Với những thay đổi trong thời gian vừa qua cho thấy một điều là internet và viễn thông đang phát triển một cách nhanh chóng.

Với sự kết nối đó  khai thông cho ta một hướng phát triển cho tương lai,một sự liên kết và rút ngắn khoảng cách giữa các châu lục,các quốc gia và vùng miền trong nước,làm cho con người được khai thông và mở mang kiến thức qua các diễn đàn mở trên internet.vì vậy kem theo đó là các thiết bị của tương lai sẽ dùng hệ thống internet nay làm lên lịch sử  về công nghệ tự động ,bạn sẽ điều khiển mọi thứ trên các thiết bị thông minh, đó là điện thoại thông minh nền tảng của công nghệ mới .từ chiếc điện thoại thông minh bạn sẽ làm được nhiều thứ .

Tôi muốn nói đến vấn đề đó là hệ thống của nền tảng ngôi nhà thông minh.

Vậy bạn có ý tưởng gì chưa hãy chia sẻ với chúng tôi ,chúng ta cùng làm và thực hiện điều đó trong tương lai.

Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

Bấm để gọi